ToDoList

Opis aplikacji

Celem aplikacji jest wspomaganie zarządzania i planowania zadań do zrobienia w określonym czasie, spełniając wymagania stawiane programom typu lista zadań (umożliwia dodanie zadań oraz kontrolę ich statusu). W aplikacji występują trzy statusy zadania (,,Dodane”, ,,Na liście” oraz ,,Ukończone”) oraz trzy priorytety (,,Niski”, ,,Średni”, ,,Wysoki”). Funkcje programu:

 • Eksport listy zadań do pliku tekstowego.
 • Wyświetlenie listy wszystkich zadań.
 • Wyświetlenie listy zadań do zrobienia.
 • Dodanie nowego zadania (opisanego statusem, priorytetem, nazwą, datą utworzenia oraz planowaną datą wykonania).
 • Sortowanie listy zadań według statusu, priorytetu, nazwy, daty utworzenia oraz planowanej daty wykonania.
 • Usunięcie zadania.
 • Edycja zadania (jego nazwy, priorytetu, statusu oraz planowanej daty wykonania).
 • Wyświetlenia listy załączników do zadania.
 • Dodanie nowego załącznika do zadania (poprzez wykonanie zdjęcia lub filmu).
 • Usunięcie wybranego załącznika.
 • Wyświetlenie notyfikacji o zadaniach po terminie, które mają status ,,Na liście” oraz o zadaniach, które mają status ,,Na liście”, a planowana data ukończenia odpowiada aktualnej dacie.

Zastosowane technologie

Program został napisany w języku Java.

Diagramy

Galeria

 

Dostęp do aplikacji

Plik apk
Plik apk