Wprowadzenie do informatyki

Strona Pani Profesor Urszuli Boryczki z zadaniami do sprawozdań: klik.
Strona Pana Doktora Rafała Skinderowicza z kalkulatorami oraz symulatorem MT: klik.
Minimalizacja formuł boolowskich: klik.
Prosty konwerter ONP: klik.
Desktopowy Symulator Maszyny Turinga: instalator oraz wersja portable.
Tester wyrażeń regularnych: klik.
Przykłady przesunięć oraz zapis w postaci znormalizowanej: klik.

 

Egzamin: klik.