System zbiórki elektrośmieci

Opis aplikacji

System zbiórki elektrośmieci łączy opcje oferowane przez dostępne na rynku portale wraz z wprowadzeniem dodatkowych funkcji wspomagających proces zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Użytkownikami aplikacji mają być osoby zainteresowane oddaniem elektroodpadów (zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne), firmy zajmujące się mobilną i stacjonarną zbiórką, dedykowany odbiorca systemu zdeterminowany na obsługę takich zgłoszeń oraz jego kierowcy. 

Jedną z ważniejszych funkcji, oferowanych przez system, jest możliwość wyszukania i wyznaczania tras dojazdu do punktów oraz aktualnych tras zbiórki, znajdujących się w okolicy wprowadzonej lokalizacji, z możliwością posortowania wyników na podstawie zadanych wartości atrybutów reprezentujących kategorie przyjmowanego sprzętu, rodzaj zbiórki oraz odległość od określonych współrzędnych. Każdy obiekt, umożliwiający przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powinien być opisany informacjami: o nazwie przedsiębiorstwa, jego adresie, numerze telefonu, typie zbiórki, godzinach pracy oraz charakterystyce przyjmowanych urządzeń. Wykaz jest udostępniony za pośrednictwem Google Maps API oraz w formie raportu dostępnego w formacie PDF.

Głównym zadaniem systemu zbiórki elektrośmieci jest możliwość zgłaszania elektroodpadów za pośrednictwem strony internetowej bądź poprzez infolinię przedsiębiorstwa (informacje o godzinach pracy oraz numerze telefonu powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników niezależnie od nadanych uprawnień). W przeciwieństwie do dostępnych rozwiązań, w stworzonej aplikacji jest możliwe utworzenie konta użytkownika, z poziomu którego dostępny jest zarówno aktualny status dokonanego zgłoszenia, jak i archiwalne zlecenia odbioru. Dokonywanie zgłoszeń składa się z trzech kroków: wyboru sprzętu do oddania, określenia dostępnych okien czasowych, w których możliwy jest odbiór oraz potwierdzenia wprowadzonych danych. W zależności od formy zgłoszenia (online lub telefonicznie) utworzenie zlecenia następuje przez zgłaszającego sprzęt bądź dedykowanego odbiorcę aplikacji.

Tworzenie tras zbiórki obejmuje pięć kroków. Pierwszy opiera się ma na wyborze początkowego węzła trasy spośród listy uprzednio wprowadzonych przez użytkownika adresów oraz zaprojektowaniu przebiegu zbiórki z wykorzystaniem Google Maps API. Następnie zostaje określona cykliczność trasy (jednorazowa, co tydzień lub danego dnia miesiąca) oraz jej data początkowa. Krok trzeci obejmuje wybór grup przyjmowanego sprzętu, a etap czwarty określenie godzin przejazdu. W ostatnim kroku następuje dokonanie potwierdzenia wprowadzonych danych oraz opcjonalnie optymalizacja trasy przejazdu (zadanie reprezentowane przez problem komiwojażera).

Przyjmuje się, że użytkownik, który utworzył dany punkt lub trasę zbiórki ma możliwość usunięcia ich z systemu. Dodatkowo udostępniona jest opcja eksportu zaprojektowanej trasy w formacie GPX oraz KML.

Administrator, będący dedykowanym odbiorcą systemu, posiada dostęp do statystyk obejmujących w szczególności wartość pozyskanego sprzętu oraz wysokość kosztów przejazdu z dokładnością miesięczną oraz roczną. 

Administrator, w momencie podejmowania decyzji o akceptacji zgłoszonego sprzętu, posiada możliwość przeprowadzenia symulacji (wskazującej na potencjalny zysk wygenerowany w wyniku finalizacji odbioru urządzeń) oraz skorzystania z wiedzy zgromadzonej na podstawie zleceń archiwalnych (zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych).

W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź wystąpienia nieudanej próby odbioru administrator dokonuje wyboru jednego z dostępnych powodów uniemożliwiających pomyślną finalizację zlecenia. Przyczyna odmowy zostaje automatycznie wysłana w formie wiadomości email oraz sms do użytkownika zgłaszającego sprzęt.

Potwierdzenie,przez administratora systemu, obsługi zlecenia spowoduje automatyczne wysłanie wiadomości email (zawierającej szczegóły zgłoszenia) do zgłaszającego sprzęt do oddania. O godzinie wskazanej przez posiadacza aplikacji (administratora) następuje zakończenie przyjmowania zleceń oraz przeprowadzenie automatycznej optymalizacji tras przejazdu (występowanie rozwiniętego problemu marszrutyzacji), na podstawie której mają być generowane plany dla poszczególnych kierowców. Akceptacja planów przejazdu powoduje wysłanie wiadomości email oraz sms (zawierającej planowaną datę odbioru) do użytkowników reprezentowanych przez poszczególne węzły na trasie przejazdu. Potwierdzenie dokonania fizycznej finalizacji zgłoszenia (odebrania sprzętu) skutkuje wysłaniem wiadomości email do użytkownika.

Zatwierdzony plan przejazdu jest dostępny do pobrania w formacie PDF, GPX oraz KML (dwa ostatnie pliki mają umożliwić import trasy do odbiornika GPS). Dodatkowo system generuje kody QR zawierające odnośnik umożliwiający zmianę statusu odbioru danego punktu (potwierdzenie odbioru lub anulację zgłoszenia).

Diagram przypadków użycia dla systemu: klik.

Zastosowane technologie

W fazie implementacji systemu zastosowano: PHP, MySQL, Smarty, JavaScript (jQuery), AJAX, HTML, CSS, Bootstrap, DataTables, FullCalendar, nicEdit, jCarousel, TCPDF, PHPMailer, Google Maps API, YourNavigation API, API Bramka SMS GSMService.pl, Google Chart API, reCAPTCHA.

Zaimplementowane algorytmy

W systemie zaimplementowano algorytm zachłanny, przeszukiwanie Tabu, symulowane wyżarzanie, Ant System (model Ant-Cycle) oraz zmodyfikowany wariant BCOi.

Galeria

 

Dostęp do aplikacji

Link do systemuLink