Symulator Maszyny Turinga

Opis aplikacji

Aplikacja umożliwia wykonanie wprowadzonego – za pośrednictwem tabeli stanów – algorytmu dla zadanych danych wejściowych oraz wygenerowanie stosownego raportu w formacie PDF. Symulator Maszyny Turinga pozwala na import oraz eksport algorytmów.

Zastosowane technologie

Program został napisany w języku C# (Windows Forms) i korzysta z następujących bibliotek: MigraDoc Foundation oraz PDFsharp.

Galeria