Program do rozwiązywania zagadnień transportowych

Opis aplikacji

Aplikacja umożliwia rozwiązanie dowolnego zagadnienia transportowego z wykorzystaniem heurystycznej metody kąta północno-zachodniego, minimalnego elementu macierzy oraz VAM. Uzyskane rezultaty można wyeksportować do raportu w formacie PDF oraz przedstawić je za pomocą wykresów i mapy.

Zastosowane technologie

Program został napisany w języku C# (Windows Forms) i korzysta z biblioteki GMap.NET, MigraDoc Foundation oraz PDFsharp.

Galeria

 

Dostęp do aplikacji

Instalator
Instalator

Wersja portable
Wersja portable