Interaktywna prezentacja oferty magazynowania towarów

Opis aplikacji

Aplikacja pełni rolę interaktywnej prezentacji, traktującej o ofercie fikcyjnego przedsiębiorstwa NMKM. Model magazynu został wykonany w SketchUp.

Zastosowane technologie

Program został napisany w języku C# (Windows Forms) i korzysta z biblioteki AForge.NET.

Galeria