Klasyfikator produktów MTO/MTS

Opis aplikacji

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie klasyfikacji produktów jako MTO oraz MTS (procedura przebiega z wykorzystaniem wyników metody ABC oraz XYZ, które mogą zostać wzbogacone o czwartą zmienną, w celu zwiększenia dokładności analizy). Dodatkowo program wyznacza rekomendowaną wielkość zapasu dla danego produktu.

Zastosowane technologie

Program został napisany w języku Visual Basic for Applications.

Galeria

 

Dostęp do aplikacji

Plik
Plik